Transparență decizională

  1. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimanzial din învățământul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Urdari
  2. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind seviciile sociale pentru anul 2021, administrate și finanțate din bugetul local al Comunei Urdari, județul Gorj
  3. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asisitență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Urdari
  4. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului unității administrativ-teritoriale – Comuna Urdari
  5. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Urdari
  6. Anunț – Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 10/29.05.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2021
Sari la conținut