Transparență decizională

 1. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate
 2. Proiect aprobare buget pe anul 2022
 3. Anunț – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 36/31.08.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal și numerelor administrative pentru Comuna Urdari, județul Gorj

 1. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimanzial din învățământul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Urdari
 2. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind seviciile sociale pentru anul 2021, administrate și finanțate din bugetul local al Comunei Urdari, județul Gorj
 3. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asisitență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Urdari
 4. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului unității administrativ-teritoriale – Comuna Urdari
 5. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Urdari
 6. Anunț – Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 10/29.05.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2021
 7. Anunț – Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2022
 8. Anunț – Proiect de hotărâre pentru constituirea Comandamentului Comunei Urdari și aprobarea Programului de măsuri pentru activitatea de prevenire și înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase
 9. Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Compartimentului de Asistență Socială privind serviciile sociale pentru anul 2022

Sari la conținut