Solicitare informații

 

Pentru a solicita Primăriei comunei Urdari informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să va adresati persoanelor desemnate in acest scop:

Nume si prenume: Sanda Elena
Funcție: Secretar
Nume și prenume: Leucă Robert
Funcție: Inspector
Telefon: 0253233465
Adresa de email: urdari@gj.e-adm.ro
Program de funcţionare: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc aici.

Formular solicitare în baza Legii 544/2001 (transmiteti formularul completat, descarcandu-l de aici)

    Sari la conținut