Proiecte

Propuneri proiecte hotarari

 

Nr. proiect/data Titlul proiectului de hotarare
2020 Proiect de hotarare privind aderarea UAT Comuna Urdari la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare „ADIA” Gorj
2020 Proiect de hotarare pentru aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local Urdari, pentru anul 2020
2020 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. II pe anul 2020
2020 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Urdari pe perioada de 3 luni (aprilie-iunie 2020)
2020 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Urdari pe anul 2020
2020 Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiuni de dezvoltare si functionare din excedentul bugetar al Comunei Urdari pe anul 2019 si folosirea excedentului pe anul 2020 ramas la 31.12.2019
2019 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. IV al anului 2019
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta familiei defunctului PASTAE VICTOR
2019 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Urdari pe perioada de trei luni (decembrie 2019-februarie 2020)
2019 Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare, Modernizare si dotare Camin Cultural, sat Urdari, comuna Urdari, judet Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Urdari, Comuna Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitei Constantin Viorica in suma de 2000 lei
2019 Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local pe anul 2019 a fondurilor necesare pentru organizarea serbarii „Pomului de Craciun” si achizitionarea pachetelor pentru prescolarii si elevii din invatamantul gimnazial si persoanelor cu handicap grav
2019 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. IV al anului 2019
2019 Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Urdari
2019 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Urdari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Urdari, pentru anul scolar 2019-2020
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Urdari, comuna Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare Scoala Gimnaziala Nr. 1 Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitului Vineroiu Radu in suma de 500 lei
2019 Proiect de hotarare privind completarea HCL 36/2019 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Sistem de canalizare menajera in satele Hotaroasa, Urdari si Fantanele, comunca Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Urdari, judetul Gorj
2019 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
2019 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. III al anului 2019
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma licitatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform OUG 114/2018 pentru obiectivul „Extinderea retelei de alimentare cu apa in Comuna Urdari, judetul Gorj”
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitei Nutu Victoria in suma de 500 lei
2019 Proiect de hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitului Calota Cosmin Viorel in suma de 500 lei
2019 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Urdari, judetul Gorj, pentru perioada 2019-2024
2019 Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Comuna Urdari
Sari la conținut