Hotărâri

Ședința Consiliului Local al Comunei Urdari din data de 29 ianuarie 2021

Nr. hotarare/data Titlul hotararii
3/29.01.2021 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 12/12.06.2020 privind insituirea unor facilități fiscale
4/29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea și modificarea Organigramei și a Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Urdari, județul Gorj
5/29.01.2021 Hotărâre privind înregistrarea UAT Comuna Urdari, județul Gorj în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale, utilizând cardul bancar (SNEP)
6/29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap și indemnizațile reprezentanților persoanelor cu handicap de pe raza comunei Urdari, județul Gorj, pe anul 2021
7/29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local, pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completcările ulterioare, pentru anul 2021
8/29.01.2021 Hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022 din comuna Urdari, județul Gorj
9/29.01.2021 Hotărâre privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Urdari, județul Gorj, raportat la Anexa nr. 69 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Urdari, județul Gorj, la Hotărârea de Guvern nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj cu modificările și completările ulterioare

Ședința Consiliului Local al Comunei Urdari din data de 20 februarie 2020

Nr. hotarare/data Titlul hotararii
4/20.02.2020 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Urdari pe anul 2020

Ședința Consiliului Local al Comunei Urdari din data de 29 noiembrie 2019

Nr. hotarare/data Titlul hotararii
45/29.11.2019 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Urdari
46/29.11.2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. IV al anului 2019
47/29.11.2019 Hotarare privind alocarea din bugetul local pe anul 2019 a fondurilor necesare pentru organizarea serbarii „Pomului de Craciun” si achizitionarea pachetelor pentru prescolarii si elevii din invatamantul gimnazial si persoanelor cu handicap grav
48/29.11.2019 Hotarare privind achizitionarea de pachete birotice pentru anul 2020
49/29.11.2019 Hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitei Constantin Viorica
50/29.11.2019 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Urdari, comuna Urdari, judetul Gorj”
51/29.11.2019 Hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investii „Reabilitare, Modernizare si Dotare Camin Cultural, sat Urdari, comuna Urdari, Judetul Gorj”

Ședința Consiliului Local al Comunei Urdari din data de 20 noiembrie 2019

Nr. hotarare/data Titlul hotararii
44/20.11.2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. IV-al anului 2019

Ședința Consiliului Local al Comunei Urdari din data de 31 octombrie 2019

Nr. hotarare/data Titlul hotararii
37/31.10.2019 Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Urdari, judetul Gorj
38/31.10.2019 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Sistem de canalizare menajera in satele Hotaroasa, Urdari si Fantanele, comunca Urdari, judetul Gorj”
39/31.10.2019 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare Scoala Gimnaziala Nr. 1 Urdari, judetul Gorj”
40/31.10.2019 Hotarare privind completarea HCL 36/2019 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
41/31.10.2019 Hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitului Vineroiu Radu in suma de 500 lei
42/31.10.2019 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Urdari, comuna Urdari, judetul Gorj”
43/31.10.2019 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Urdari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Urdari, pentru anul scolar 2019-2020

Ședința Consiliului Local al Comunei Urdari din data de 30 septembrie 2019

Nr. hotarare/data Titlul hotararii
35/30.09.2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local in trim. III al anului 2019
36/30.09.2019 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Ședința Consiliului Local al Comunei Urdari din data de 28 iunie 2019

Nr. hotarare/data Titlul hotararii
25/28.06.2019 Hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Comuna Urdari
26/28.06.2019 Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Urdari, judetul Gorj, pentru perioada 2019-2024
27/28.06.2019 Hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitului Calota Cosmin Viorel in suma de 500 lei
28/28.06.2019 Hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta numitei Nutu Victoria in suma de 500 lei
29/28.06.2019 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma licitatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform OUG 114/2018 pentru obiectivul „Extinderea retelei de alimentare cu apa in Comuna Urdari, judetul Gorj”
Sari la conținut