Comisii de specialitate

Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism :

1. Țeporu Maria-Cornelia
2. Marcu Ion
3. Sanda Flavian
4. Sulugiu Aurel
5. Vaduva Ion

Comisia pentru învățămant, sănatate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție copii, tineret și sport :

1. Culmes Cristina Mirabela
2. Hangiu Dumitru
3. Tauru Bebe

Comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor :

1. Badoiu Grigore Narcis
2. Catalui Brunu
3. Cilibiu Petrisor Ionut
4. Merisor Ilie
5. Vineroiu Ion Dinel

Sari la conținut