Comisii de specialitate

Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism :

1. Țeporu Maria-Cornelia
2. Nuţu Dumitru
3. Sanda Constantin
4. Cilibiu Petrişor-Ionuţ
5. Macriş Adrian

Comisia pentru învățămant, sănatate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție copii, tineret și sport :

1. Vîlceanu Constantin
2. Ţeporu Gheorghe
3. Tauru Bebe

Comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor :

1. Merişor Ilie
2. Marcu Ion
3. Culmeş Dumitru-Adrian
4. Sulugiu Aurel
5. Brandibur Marian

Sari la conținut